Hjælpeløshed og hjælpeløshed forårsager problemer med skulderled

Problemer med ledd angiver ubeslutsomhed eller selvtillid, træthed og modvilje mod at handle. Patienten blokerer hans ledd og bevæger sig mindre og mindre.

Skulder i psykologisk forstand symboliserer evnen til glædeligt at udholde livets omskifteligheder. Kun vores holdning til livet gør det til en byrde, siger den berømte psykoterapeut Louise Hay.

En mulig løsning, der fremmer helbredelse: "Fra nu af vil hele mit livsoplevelse være glædeligt og behageligt."

Problemer med skuldre betyder, at du bærer livets byrde, såvel som hjælpeløshed, forsvarsløshed, bemærker terapeut V.Zhikarentsev.

En mulig løsning, der fremmer helbredelse: "Jeg står lige og fri. Jeg elsker og godkender mig selv. Mit liv bliver bedre og bedre dag for dag. "